Foreningen nordens ungdom
Samlingspunkt for unge med interesse i Norden. Udveksling, rejser, fællesnordiske arrangementer, musik, litteratur, oplevelser